Archívy značky: Zlaté Moravce

Keď autobus v lete mešká

Minulý víkend som cestovala do malej dedinky na juhozápade Slovenska navštíviť priateľa v skautskom tábore. Musela som trikrát zmeniť autobus a nejako som sa zasekla v Zlatých Moravciach na dve hodiny. Nemilé prekvapenie sa napokon zmenilo na pôsobivú výpravu do 13 a pol tisícového mesta.

P1340936 P1340937 P1340939 P1340951 P1340953 P1340955

 

Autobus č. 13 trinásteho júla je očividne zlé znamenie. Predstiera, že čoskoro vyštartuje, ale šoféri pofajčievajú a bavia sa o deťoch, kým ja zbytočne čakám.                  Čas spomalil. Len Marek stále ľúbi Alenku.

 

 

 

Takže sa vpletiem do ulíc a tam objavím tento nádherný platan.

 

A odvážne dievčatá, ktoré sa hrdo nosia mestom, vychutnávajúc si zmrzlinu.

 

 

Starší podivín sa ma pýta, či som turistka. -Čo tu robíte? vyzvedá. -Zabíjam čas, odpovedám. -Ak chcete zabiť čas, hore je folklórna akcia. -Toľko času nemám, hovorím mu nekompromisne.

A pozrite, kde som skončila. 🙂

Folklórna skupina Kolovrátok vystupuje pod obrovskou vŕbou. 

 

 

Komunistická strana stále žije.

 

 

 

Starček sa pristavuje pri obchode s časom.

 

 

 

 

Zastavili by ste sa tiež?

When the bus is late in summer

Last weekend I was travelling to small village in the south-west of Slovakia to visit my friend in scout camp. I had to change bus 3 times to get there and somehow I got stucked in town called Zlaté Moravce (Golden Moravian) for 2 hours. Firstly, dissapointed I decided later to walk into streets of this 13, 500 town. Things I discovered surprised me a lot.

P1340936 P1340937 P1340939 P1340951 P1340953 P1340955

 

Bus stop number 13 on 13th July is obviously bad news. It pretends to be ready but drivers enjoy their freetime chatting about their kids and smoking. Time slows down.

 

 

 

So I walked into streets and there I discovered this amazing sycamore tree.

 

 

And shameless girls carrying themselves proudly, enjoying summertime with ice-cream in a hand.

 

Old stranger asked me if I´m a tourist. -What are u doing here? he asked me. -Killing my time waiting for bus to come, I repplied. -If you want to kill time, there is folklore event up there.    -I don´t have that much time, I said uncompromisingly.                     And look where I got accidentaly. 🙂                         Kolovrátok folklore group performing under huge willow tree.

 

Communist party still rocks the town.

 

 

 

 

Old guy stopped at the time shop.

 

 

 

 

Would you like to stop here, too?